Titels-TT

Indien u uw tuin (opnieuw) wilt laten aanleggen of renoveren zal dit in veel gevallen moeten gebeuren aan de hand van een tuinontwerp/ -schets. Een tuinontwerp/-schets ontstaat aan de hand van de wensen en indeeën van de klant, aangevuld met een professioneel advies van de hovenier. In het uiteindelijke plan is dan rekening gehouden met vormgeving, gewenste stijl, mogelijkheden/beperkingen en het budget.

Titels-BESTRATINGEN

Bestratingen vormt een groot gedeelte van de aanleg van een tuin en veel mensen veronderstellen dat de hovenier dit niet kan verzorgen. In tegenstelling tot deze opvattingen is het juist de hovenier die in zijn tuinadvies graag een bestratingsplan opneemt. De materialen waaruit terrassen en paden bestaan zijn zo bepalend in de tuin dat de hovenier hier graag zelf rekening mee houdt in het tuinontwerp. Tevens draagt hij bij voorkeur zelf zorg voor de realisatie van het bestratingsplan, omdat pas dan uw hoveniersbedrijf in is om het gehele tuinadvies goed uit te voeren.

Titels-ONDERHOUD

Tevens is het mogelijk uw tuinonderhoud in zijn geheel uit te besteden in de vorm van een onderhoudscontract. In dat geval komen wij periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, uw tuin onderhouden volgens overeengekomen afspraken.